Frågor och svar > Bedöma ett prov
Bedöma ett prov
2022-10-04
Hur bedömer jag ett helt prov?

Bedömning


Ingång via översikten - bedöm ett helt prov

1. Klicka på Bedöm vid eleven du vill bedöma. Om det inte finns en digital inlämning så visas det genom en text över de tomma bedömningsmatriserna.
Försök ladda om sidan, bild saknas

Inne i bedömningsvyn får du tillgång till provets uppgifter, eventuella elevinlämningar, bedömningsanvisningar och återkopplingsfunktioner. 

2. Bedöm alla uppgifter uppgift genom att markera att eleven uppnått ett bedömningskrav i respektive ruta. Din bedömning sparas automatiskt
Försök ladda om sidan, bild saknas

3. Ge eventuell återkoppling på en enskild uppgift genom: lägg till bilaga i form av bild eller ljud, lägg till en lösning eller skriv en kommentar. 
Försök ladda om sidan, bild saknas

4. När alla uppgifter är bedömda markerar du provet som färdigbedömt. 

Försök ladda om sidan, bild saknas
5. Välj nästa elev eller stäng. 

Läs mer:
Publicera bedömning
Statistik på prov