Frågor och svar > Kommentera elevtexter
Kommentera elevtexter
2022-09-13
Hur kan jag markera och skriva kommentarer på elevtexter?
På digitala inlämningar kan du ge kommentarer direkt i elevtexterna. 

 1. Gå till elevens bedömningsvy
 2. Klicka på Bedömningsanvisningar

  Försök ladda om sidan, bild saknas

 3. Välj Markera/Kommentera text

  Försök ladda om sidan, bild saknas
 1. Håll in vänster musknapp och dra över en text för att markera. Skriv sedan en kommentar till höger, om du vill.

  Vid flera markeringar används olika färger för att eleven lättare ska se vilken markering som hör till vilken kommentar.

  Försök ladda om sidan, bild saknas