Frågor och svar > Publicera bedömning
Publicera bedömning
2022-09-14
Vi går igenom hur inställningarna kring att publicera bedömning fungerar
Klicka på Publiceringsinställningar:

Försök ladda om sidan, bild saknas

Här kan du välja vad som ska publiceras för eleverna och vad de ska kunna göra med det som tillgängliggörs:

Försök ladda om sidan, bild saknas
Aktivera de val du önskar och sparar.

Samtliga elever som har tillgång till provet kan nu se provet i sitt inloggade läge och elevens översikt uppdateras.