Frågor och svar > Adminpanelen för huvudmän
Adminpanelen för huvudmän
2024-01-23
Vilken funktionalitet finns i Adminpanelen för huvudmän?
Om du är beställare av grupplicens för din organisation kommer du åt funktionaliteten Adminpanel för huvudmän.

Försök ladda om sidan, bild saknas

I den här panelen kan du:
  • Se statistik över användandet inom organisationen. Du kan se antal lärarinloggningar per månad och hur många elever och lärare som är registrerade på varje skola. Du kan även se statistik över användare per ämne.
  • Administrera lärarkonton på alla skolor inom organisationen. Du kan bjuda in lärare till KM, verifiera nya lärarkonton, ge lärare tillgång till fler ämnen, uppdatera lärares namn och e-postadress samt ta bort lärarkonton från skolor om de inte längre är anställda inom organisationen. Här kan du läsa om hur du kan administrera lärarkonton inom en organisation.
  • Sammanställa resultat från gemensamma prov som ni genomför inom organisationen. Om ett prov (eller annan form av bedömningsunderlag) genomförs samt bedöms via KM av ett stort antal elever på en eller flera skolor inom er organisation går det att generera statistik på hur eleverna har presterat på provet. På så sätt kan elevernas kunskaper kartläggas och följas upp under önskad tidsperiod. Här kan du läsa om hur du går tillväga för att kunna ta del av sådan statistik.
  • Få information om aktuella beställningar av KM inom organisationen.
  • information om andra funktioner som styrs från huvudmannanivå, exempelvis information om SSO-inloggning (Single Sign On med Google, Microsoft och Skolfederation) och automatiserad verifieringsprocess via standarden SS 12000.

OBS! För att du ska kunna logga in i den här administratörspanelen behöver du kontakta support@km.se.