Frågor och svar > Redigera en kopia av en uppgift
Redigera en kopia av en uppgift
2022-09-13
Kan jag skapa en kopia av en uppgift och redigera den?

Skapa en kopia av en befintlig uppgift


 1. Gå till uppgiften i uppgiftsbanken.
 2. Klicka på de tre prickarna och välj Skapa kopia.
  Försök ladda om sidan, bild saknas

 3. Klicka på den del du vill ändra och välj Redigera. 
  Försök ladda om sidan, bild saknas
 4. Gör önskade ändringar.
 5. Klicka på krysset i det vänstra hörnet när du är färdig.
  Försök ladda om sidan, bild saknas

 6. Spara din redigerade uppgift högst uppe till höger.
  Försök ladda om sidan, bild saknas
 7. Uppgiften finns nu sparad under Mina prov/uppgifter. Den nya uppgiften visas i Uppgiftsbanken och är märkt med Egen uppgift.

  Du kan direkt lägga uppgiften i ett prov genom att klicka på Lägg till uppgift. 

Försök ladda om sidan, bild saknas

Om du inte vill använda uppgiften nu kan du klicka på krysset till höger om uppgifts-IDt och fortsätta söka bland uppgifter i Uppgiftsbanken. 

Läs mer: