Frågor och svar > Hitta egna uppgifter
Hitta egna uppgifter
2022-09-13
Hur hittar jag de uppgifter som jag själv har skapat?
Du hittar dem både i Uppgiftsbanken och under Mina prov/uppgifter.

Uppgiftsbanken är dina uppgifter markerade med Egen uppgiftFörsök ladda om sidan, bild saknas

Du kan även filtrera på egna uppgifter i Uppgiftsbanken för att enbart se dessa. Så här gör du:

Försök ladda om sidan, bild saknas


Dina uppgifter sparas även under Mina prov/uppgifter:

Försök ladda om sidan, bild saknas
Så här hittar du dem:
1. Välj önskad kurs. 
2. Klicka på Uppgifter.