Frågor och svar > Elevens vy - öva själv
Elevens vy - öva själv
2022-09-14
Vi går igenom hur det fungerar och ser ut för eleven att öva själv
Du som lärare kan ge dina elever tillgång till material att träna själva på. Materialet skiljer sig en del åt mellan olika ämnen. Här nedanför är ett exempel från matematik:
Försök ladda om sidan, bild saknas
Uppgifterna är uppdelade i E / C / A-nivå och eleven kan själv klicka fram och bedöma uppgifterna. Eleven får tydlig återkoppling på hur arbetet går genom färgomslag på rutorna.

I t ex engelska och moderna språk finns uppgifter som täcker alla förmågor och många uppgifter kan automaträttas. Istället för färger på E/C/A-nivå så ser eleven en indikator på hur mycket eleven har genomfört inom respektive moment:

Försök ladda om sidan, bild saknas

Du som lärare kan se dina elevers genomförda uppgifter under rubriken Elevaktivitet.

Relaterade hjälpavsnitt: