Frågor och svar > Öva själv i språkämnen
Öva själv i språkämnen
2022-11-07
Hur fungerar övningsvyn i språkämnena? 

Öva själv - språkämnen


Under rubriken Öva själv kan eleverna på egen hand träna på uppgifter i ämnet. Det är alltid läraren som avgör vilket innehåll eleverna ska få tillgång till. Läs mer om hur du som lärare anpassar elevernas övningsvy. 

Tillgängligt material 
Alla tillgängliga arbetsområden finns i en lista till vänster, i takt med att uppgifter genomförs kommer den gråa rutan att fyllas med grön färg. 

Försök ladda om sidan, bild saknas


Börja öva
Välj önskat område genom att klicka på rubriken och välj därefter uppgift att öva på. 
Försök ladda om sidan, bild saknas

Genomför uppgifter
Försök ladda om sidan, bild saknas
Uppgifterna genomförs direkt i övningsvyn och om uppgifterna är automaträttande rättas de av systemet när eleven klickar på den gröna knappen Rätta. Om det är en hörförståelseuppgift  finns en ljudspelare ovanför uppgiften så att eleven på egen hand kan styra uppspelningen.


Rätta uppgifter
Försök ladda om sidan, bild saknas
I rättningsvyn kan eleven se automaträttningen och även göra en manuell bedömning om uppgiften genomförts på papper. Eleven kan även bokmärka uppgifter som de snabbt vill hitta tillbaka till, med hjälp av stjärnan. Alla bokmärkta uppgifter samlas under fliken Sparade uppgifter

När rättningen är färdig - spara och gå till nästa uppgift. 

Gjorda uppgifter
Försök ladda om sidan, bild saknasUppgifter som är gjorda markeras med en grön cirkel. Titta på gjorda uppgifter genom att klicka på länken Gjorda uppgifter.