Frågor och svar > Prov - skapa ett eget prov i gamla versionen
Prov - skapa ett eget prov i gamla versionen
2022-09-14
Vi går igenom hur du använder uppgiftsbanken för att skapa ett eget prov
Direkt när du loggar in på Kunskapsmatrisen klickar du på den gröna knappen uppe till vänster - Skapa nytt.

Försök ladda om sidan, bild saknas
Du väljer sedan Uppgiftsbanken.


Försök ladda om sidan, bild saknas
Först bestämmer du ämne/kurs och centralt innehåll (du kan välja flera innehåll). 

Klicka på vidare. 

När du har valt kurs och innehåll kommer du in i själva uppgiftsbanken och kan börja välja uppgifter:

Försök ladda om sidan, bild saknas

  1. Markera ett eller flera moment
  2. Klicka på Sök uppgifter
  3. Lägg till önskade uppgifter i provet genom att klicka i någon av cirklarna i uppgiftens ram
  4. Spara provet på önskad klass
  5. Stäng provverktyget
  6. Gå till klassen där provet sparades

Ta bort en tillagd fråga
Klicka på den ifyllda cirkeln för att ta bort en fråga från provet. 

Relaterade hjälpavsnitt: