Frågor och svar > Bedömning - genomför en bedömning
Bedömning - genomför en bedömning
2022-09-14
En översikt av bedömning av en uppgift
Klicka på Bedöm vid en elev. Då kommer du till en sådan här vy:

Försök ladda om sidan, bild saknas

I det gula fältet till höger markerar du vilka bedömningsaspekter eleven klarar av för respektive uppgift. Anvisningarna dyker upp när du ställer muspekaren i rutan.

När alla uppgifter är bedömda klicka på den gröna knappen Markera som färdigbedömt (knappen hittar du uppe i sidans ram).

Gå till Nästa elev via menyn högst uppe till vänster eller avsluta.

Relaterade hjälpavsnitt: