Frågor och svar > Eleven ser inte alla ämnen / kurser
Eleven ser inte alla ämnen / kurser
2022-09-15
Varför ser inte eleven alla kurser?

När eleven loggar in visas alla ämnen/kurser som eleven har tillgång till. 

Försök ladda om sidan, bild saknas

Olika e-postadresser
Om en elev kan logga in men inte kan se alla ämnen/kurser så beror det på att eleven finns registrerad med olika e-postadresser på de olika kurserna. 

Kontrollera att elevens adress är korrekt angiven i alla klasser.