Frågor och svar > Dela klass
Dela klass
2022-09-13
Hur gör jag för att dela en klass med en kollega?
För att dela en klass med en eller flera kollegor så klickar du på de tre prickarna i klasskortet. Om dina klasser visas i en lista så hittar du prickarna längst till höger på varje rad.

Du väljer sedan "inställningar" och då ser du en länk som heter “Dela klass med annan lärare”. Klicka på länken och välj en eller flera lärare att dela klassen med i listan över lärare på skolan.

Försök ladda om sidan, bild saknas

Du kan endast dela klasser med lärare som har tillgång till samma ämne som klassen. 

Försök ladda om sidan, bild saknas

Nästa gång din kollega loggar in på KM kommer hen att ha tillgång till den delade klassen.