Frågor och svar > Prov - genomför ett prov
Prov - genomför ett prov
2022-09-14
Vi går igenom hur du genomför ett digitalt prov
Varje prov tilldelas en provnyckel. När det är dags för prov så ger du provnyckeln till eleverna, t ex genom att skriva upp den på tavlan.

Eleverna loggar in på Kunskapsmatrisen. När de är inne skriver de in provnyckeln i rutan uppe till höger. 

Försök ladda om sidan, bild saknas

När du vill att eleverna ska påbörja provet så öppnar du det genom att aktivera knappen Insläpp för eleverna. Stäng sedan insläpp för eleverna när du ser att alla elever har loggat in på provet. 
Fliken Genomför är den övervakningssida som hjälper dig att se vad eleverna gör under provet.

Om du klickar in på en elev via listan till vänster så ser du elevens provstatus och elevens svar i realtid. Du kan även göra individuella inställningar:

Försök ladda om sidan, bild saknas


Bedömning
I det sista sista steget, bedömning, får du en översikt över alla bedömningar på provet:
Försök ladda om sidan, bild saknas
Markera en eller flera elever för att:
  • Ta tillbaka inlämning
  • Ta bort eleven från provet
  • Radera en rättning
  • Skriva ut elevsvar
  • Skriva ut bedömning

Relaterade hjälpavsnitt: