Frågor och svar > Säkerhet kring uppgifterna
Säkerhet kring uppgifterna
2022-09-15
Hur vet jag att mina elever inte kommer åt uppgiftsbanken?
Det finns både lärarkonton och elevkonton på Kunskapsmatrisen. Det är dock bara lärarkontona som kommer åt uppgifts- och provbankerna. 

Alla som registrerar ett lärarkonto verifieras. Det sker därmed en kontroll att det är just en lärare på angiven nivå som registrerar sig. På så sätt säkerställer vi att ingen obehörig (t ex en elev som utger sig för att vara lärare) kommer åt uppgifts- och provbankerna.