Frågor och svar > Efter utvärderingsperioden
Efter utvärderingsperioden
2022-09-15
Vad händer efter gratisperioden?
Efter avslutad utvärderingsperiod kan du inte längre logga in. Då krävs en licensbeställning för att fortsätta och du hittar priserna i det inloggade läget. En utvärderingsperiod går aldrig automatiskt över i ett betalningsupplägg.

Det material du har skapat raderas inte i samband med att utvärderingsperioden tar slut. Det ligger kvar så länge gallringsreglerna medger. Så om du vid ett senare tillfälle vill återuppta Kunskapsmatrisen kan du fortsätta där du lämnade.