Frågor och svar
Kontakta oss
E-post: support@km.se
Tel. 010-330 21 80
(telefontid 08-16, mån-fre)
Skriv ut ett prov
2024-05-06
Går det att skriva ut ett prov? Måste man skriva proven på dator?
Bifogade filer nationella prov
2024-05-03
Det saknas texter/bilagor i Nationella proven. Varför finns inte alla texter inlagda som bifogade filer?
Skolbyte
2024-05-02
Jag ska börja jobba på en annan skola från och med höst-terminen. Hur gör jag med mitt lärarkonto?
Översikt över bedömningar för en elev
2024-05-02
Kan man få en översikt över alla bedömningar som har gjorts för en elev?
Ändra till dyslexi-font
2024-04-29
Kan man ändra texttyp? Kan man öka textstorleken?
Lägg till fler ämnen på mitt lärarkonto
2024-04-29
Hur gör jag för att få tillgång till fler ämnen på mitt lärarkonto? Jag har börjat att undervisa i engelska. 
KM i gymnasiet
2024-04-22
Hur kan jag som lärare i gymnasiet använda mig av KM?
KM i grundskolan
2024-04-22
Hur kan jag som lärare i grundskolan använda mig av KM?
Kom igång med KM
2024-04-22
Hur kommer jag som nybörjare igång med att använda KM?
Elevens övningsläge i språkämnena
2024-04-22
Hur gör jag för att låta elever öva i KM i språkämnena?
Övningsvyn för elever
2024-04-22
Hur gör jag för att låta mina elever öva i KM?
Hur ändrar man ordning på frågorna i ett prov
2024-04-16
När jag skapar ett prov, hur gör jag för att ändra ordningen på frågorna? Kan jag flytta frågorna?
Bedöma ett prov i KM
2024-03-05
Hur bedömer jag ett prov i KM?
Genomföra ett prov i KM
2024-03-05
Hur genomför jag ett prov digitalt med hjälp av KM?
Markera i bild fungerar inte
2024-03-04
Jag har skapat en uppgift av typen Markera i bild - Placera ut , men jag får inte automaträttning att fungera. Vad gör jag för fel?
Skapa ett prov
2024-02-15
Hur skapar jag mitt första prov?
Administratör för en organisation
2024-01-24
Hur kan jag administrera lärarkonton på alla skolor inom organisationen?
Statistik över provresultat för ett stort antal elever
2024-01-24
Hur kan man få statistik över provresultat för ett prov som har genomförts av många elever i en skola eller inom en organisation (kommun eller friskolegrupp)?
Adminpanelen för huvudmän
2024-01-23
Vilken funktionalitet finns i Adminpanelen för huvudmän?
Dela prov med skolan
2024-01-19
Hur kan jag dela ett prov med min skola?
Dela prov med hela organisationen
2024-01-18
Hur kan jag dela ett prov med hela organisationen? 
Repetition
2024-01-03
Mina elever behöver repetera. Vilket repetitionsmaterial finns på KM?
Skriva ut elevresultat med kommentar
2023-12-20
Hur kan jag skriva ut elevernas provresultat så att de ser mina kommentarer?
Ändra poängen eller uppgifterna i ett genomfört prov
2023-11-21
Kan jag redigera i uppgifterna i ett prov som är genomfört?
Lägga till en lösning till en uppgift i ett prov
2023-11-17
Hur lägger jag till en lösning till en uppgift som finns i ett prov jag vill använda?
Lägga till en lösning till en uppgift
2023-11-15
Hur lägger jag till lösningar till uppgifter?
Svara med roten ur?
2023-11-08
Jag vill göra en automaträttad fråga där svaret ska vara roten ur 15. Jag ser att det går att lägga till roten ur-tecknet för eleverna när de ska svara, men hur kan jag lägga till det tecknet i det automaträttade svaret?
Låta elever öva på mina egna uppgifter eller andra blockerade uppgifter
2023-10-23
Jag vill att mina elever ska kunna öva på uppgifter som är blockerade för eleverna, t.ex. de som jag själv har skapat. Går det?
Undvika att använda samma frågor i flera prov
2023-10-17
Hur kan jag kontrollera att frågor från ett prov inte återkommer i nästa prov för samma klass?
Dela prov med kollega
2023-10-17
Hur delar jag ett prov med en kollega som inte arbetar på samma skola?
Ljudinspelning
2023-10-11
Jag har elever som vill svara muntligt på frågor. Går det att spela in ljud i samband med prov? Kan jag genomföra muntliga prov på KM?
Antal elever i en klass
2023-10-03
Hur många elever kan jag ha i en klass?
Skoladministratör
2023-10-03
Vad kan en skoladministratör på KM göra? 
Ändra/ta bort svarsyta
2023-10-03
Hur ändrar jag svarsytan på en fråga i mitt prov när jag skriver ut? Kan jag ta bort svarsrutorna?
Kollegors prov
2023-10-03
Hur hittar jag mina kollegors prov?
Gamla prov
2023-10-03
Hur hittar jag mina gamla prov?
Uppgifter i övningsläget
2023-10-03
Vilka uppgifter ser eleverna i övningsvyn Öva själv ? 
Blockera uppgifter från elevens övningsläge
2023-09-27
Hur säkerställer jag att eleverna inte kan öva på uppgifter som jag vill ha med i ett prov? matris matrisblockerad
Skriva matematiska formler
2023-09-11
Hur skriver jag formler i mina uppgifter? 
Ändra hur poängen visas
2023-09-06
Jag vill ha ett prov med raka poäng, utan nivå & förmågor. Går det?
Hitta uppgifts-ID i prov
2023-09-04
Hur ser jag vilket ID-nummer en uppgift har när den ingår i ett prov?
Vad betyder (R) och (F) i Öva själv?
2023-08-29
I Övningsläget står det i vissa fall (R) och (F) framför momentets namn, vad betyder det?
Sortering av kursinnehåll
2023-08-23
När jag väljer sortering enligt Ma5000+ 2021 Ma1c så sorteras inte uppgifterna efter det. Samma händer mina kollegor. Utan istället sorteras det efter rubriker.
Anonymisera elevsvar
2023-08-22
Går det att anonymisera elevsvar i samband med prov?
Scanna lösning med mobil
2023-08-09
Kan eleverna ladda upp handskrivna svar och lösningar om provet genomförs digitalt?
Fysik 1b?
2023-06-29
Mina elever läser Fysik 1b:1, men på KM hittar jag bara Fysik 1a?
Välja läromedel i matematik
2023-06-12
Varför får mina elever olika matriser för varje läsår i matematik? 
Skapa ett eget prov i uppgiftsbanken
2023-06-07
Hur skapar jag ett prov i uppgiftsbanken?
Samarbeta med kollegor
2023-06-02
Hur kan jag samarbeta med en kollega för att skapa gemensamma prov?
Radera och redigera en egen uppgift
2023-05-29
Hur raderar eller redigerar jag en egen uppgift?
Använda KM under lovskola
2023-05-11
Hur kan jag använda KM om jag ska undervisa i lovskola?
Dela upp prov på flera tillfällen
2023-05-10
Kan jag sätta ihop ett prov med olika provdelar, och genomföra delarna vid olika tillfällen?
Provgränser
2023-05-10
Kan man sätta betygsgränser på prov?
Kursprov Matematik
2023-05-03
Jag har en elev som missade nationella provet, och skulle vilja ha bättre bedömningsunderlag. Har ni några tips?
Ma5 Bedömningsstöd
2023-04-27
Jag känner igen uppgifter på KM som kommer ifrån Skolverkets Bedömningsstöd för matematik 5. Dessa uppgifter är väl under sekretess?
Ma5 kursprov och formelblad
2023-04-18
Jag såg att ni har ett eget formelblad för Matematik 5, varför det?
Skapa grafer till uppgifter
2023-04-04
Jag skapar egna uppgifter i Matematik men vill få grafer som liknar de som redan finns på KM.se. Hur ska jag göra?
Geogebra och Desmos på NP
2023-03-31
I mina Ma 2b kurser har vi inte haft grafritande räknare utan helt jobbat med Geogebra. Hur gör man praktiskt för att kunna använda Geogebra på Np? Vi har fyra Ek -klasser i en stor aula. Jag har svårt att se hur vi undviker att eleverna fuskar, dvs går ut på andra sidor under provtiden. Har ni några tips?
Skapa omprov
2023-03-23
Jag vill göra ett omprov med några elever, och då göra några ändringar på provet, hur gör jag?
Göra inställningar för enskild elev
2023-03-10
Hur gör jag inställningar eller anpassningar för enskilda elever?
Kan jag skriva ut elevsvar?
2023-03-09
Mina elever har genomfört provet digital och jag vill skriva ut elevsvaren på papper. Hur gör jag?
Spara och stäng eller Lämna in
2023-03-03
Vad är det för skillnad på Spara och stäng och Lämna in ett digitalt prov? 
Ta tillbaka en elevinlämning
2023-03-03
Hur gör jag om en elev behöver fortsätta på ett inlämnat digitalt prov? 
Digitala verktyg vid redovisning med papper och penna
2023-02-02
Kan jag styra när eleverna får tillgång till digitala verktyg, om eleverna skriver provet med papper och penna?
Ändra nivå på Poäng E-C-A
2023-01-25
Jag håller inte med om nivån på en uppgift. Kan jag ändra poängen själv?
Fysik / Kemi / Matematik 5 formelsamling
2023-01-25
Finns det formelsamling för Fysik / Kemi / Matematik 5?
Använda rityta på prov
2023-01-25
Kan eleverna rita egna bilder och lämna in på digitala prov?
Repetera inför NP
2023-01-23
Hur förbereder jag bäst eleverna inför Nationella prov i Matematik?
Kopiera prov
2023-01-18
Hur gör jag om jag vill använda samma prov i flera klasser på Kunskapsmatrisen?
Skriv matematik
2023-01-16
Hur skapar jag ett ekvationsuttryck när jag gör en uppgift i matematik?
Rapportera uppgifter
2023-01-16
Hur rapporterar jag en uppgift på KM?
Öva på missade uppgifter
2022-12-09
Hur kan eleven öva på uppgifter de inte har klarat på prov? 
Öva på ett prov
2022-12-09
Kan eleverna öva på prov?
Byta uppgiftstyp
2022-12-08
Hur byter jag uppgiftstyp på en uppgift?
Genomför ett digitalt prov - elevmanual
2022-12-06
Hur genomför en elev ett prov på KM?
Skriva specialtecken i språk
2022-11-29
Hur skriver elever specialtecken i lucktexter och i automaträttande uppgifter? 
Öva själv i språkämnen
2022-11-07
Hur fungerar övningsvyn i språkämnena? 
Öva själv
2022-11-07
Hur fungerar elevernas övningsläge?
Prov på Exam.net
2022-10-31
Går det att genomföra ett KM-prov på Exam.net?
Infärgning i ämnes/kursmatriserna
2022-10-31
Hur fungerar infärgningen i ämnes- och kursmatriserna?
Öppna och stänga provdelar
2022-10-18
Hur kan jag öppna och stänga provdelar?
Egna uppgifter
2022-10-17
Hur använder jag mina egna uppgifter med mina elever? 
Provstatistik
2022-10-04
Hur kan jag se statistik från mina prov?
Bedömning - poängknappar
2022-10-04
Hur bedömer jag ett prov i vyn Poängknappar ?
Bedömning i Detaljerad vy
2022-10-04
Hur fungerar bedömningen i Detaljerad vy ? 
Bedöma ett prov
2022-10-04
Hur bedömer jag ett helt prov?
Bedömning på tre olika sätt
2022-10-04
Hur fungerar bedömningsvyerna?
Kopiera uppgifter till en annan kurs
2022-10-03
Hur kopierar jag en uppgift från en kurs till en annan?
Övervaka digitala prov
2022-09-28
Hur fungerar övervakningsvyn? 
Provinställningar
2022-09-23
Hur fungerar inställningarna för prov och vad betyder de? Vad finns under Anpassa i provets inställningar?
Säkerhet på prov
2022-09-23
Vad betyder säkerhetsnivåerna på ett prov? 
Digitala verktyg
2022-09-20
Hur kan jag använda digitala verktyg på ett matematikprov?
Tips till matematiklärare
2022-09-19
Hörförståelse i språk
2022-09-19
Hur genomför jag uppgifter i hörförståelse?   
Översikt av bedömning
2022-09-16
Vilka olika sätt finns det att genomföra bedömning på Kunskapsmatrisen?
Tips till lärare i engelska och moderna språk
2022-09-15
Efter utvärderingsperioden
2022-09-15
Vad händer efter gratisperioden?
Säkerhet kring uppgifterna
2022-09-15
Hur vet jag att mina elever inte kommer åt uppgiftsbanken?
Eleven ser inte alla ämnen / kurser
2022-09-15
Varför ser inte eleven alla kurser?
Använda KM under VFU
2022-09-15
Jag är lärarstudent på VFU - kan jag ändå använda KM?
Hittar inte min skolan
2022-09-15
Jag försöker registrera ett nytt lärarkonto men jag hittar inte min skola när jag ska registrera mig.
Tid för att verifiera konto
2022-09-15
Hur lång tid tar det att verifiera mina uppgifter?
Kom igång med dina elever
2022-09-14
Jag är nyfiken på att låta mina elever arbeta i Kunskapsmatrisen. Hur fungerar KM för elever?
Elevens vy - öva själv
2022-09-14
Vi går igenom hur det fungerar och ser ut för eleven att öva själv
Elevens vy - elevens översikt
2022-09-14
Vi går igenom hur elevens översiktsvy fungerar
Anpassa övningsläget för elever (Öva själv)
2022-09-14
Vi går igenom hur du som lärare styr vad dina elever får tillgång till i övningsläget (Öva själv).
Publicera bedömning
2022-09-14
Vi går igenom hur inställningarna kring att publicera bedömning fungerar.
Säkerhetslägen vid prov
2022-09-14
Vilka säkerhetslägen finns och vad innebär de?
Safe Exam Browser, SEB
2022-09-14
Min elev har problem med SEB, röd skärm och felmeddelande
Prov - genomför ett prov
2022-09-14
Vi går igenom hur du genomför ett digitalt prov
Lathund: Prov - översikt och inställningar
2022-09-14
Vi går igenom hur du tittar på ett prov och ändrar inställningarna
Prov - skapa ett eget prov i gamla versionen
2022-09-14
Vi går igenom hur du använder uppgiftsbanken för att skapa ett eget prov
Prov - använd färdigt innehåll
2022-09-14
Vi går igenom hur du kan använda färdigt innehåll (t ex färdiga prov) i Kunskapsmatrisen
Använd klassnyckel
2022-09-14
Hur gör jag för att ge eleverna inloggningar med klassnyckel?
Ge eleverna tillgång
2022-09-14
Vi går igenom hur du ger dina elever egna elevinloggningar
Klassens vy - skapa en klass
2022-09-14
Vi går igenom hur du skapar en klass
Elev kan inte logga in
2022-09-13
Min elev kan inte logga in. Han får ett meddelande att det inte finns något elevkonto med denna kombination av epost och lösenord.
Kunskapsmatrisen för elever
2022-09-13
Hur fungerar KM för elever?
Dela / flytta klass
2022-09-13
Hur gör jag för att dela en klass med en kollega? Kan jag flytta en klass till en kollega? 
Hur ser provet ut för mina elever?
2022-09-13
Hur vet jag hur provet ser ut för mina elever i inloggat läge? 
Tips till svensklärare
2022-09-13
Bifoga egna pdf:er
2022-09-13
Hur kan jag bifoga egna pdf:er på digitala prov? 
Redigera en kopia av en uppgift
2022-09-13
Kan jag skapa en kopia av en uppgift och redigera den?
Kommentera elevtexter
2022-09-13
Hur kan jag markera och skriva kommentarer på elevtexter?
Skapa egna uppgifter
2022-09-13
Kan jag skapa egna uppgifter? 
Hitta egna uppgifter
2022-09-13
Hur hittar jag de uppgifter som jag själv har skapat?
Kollegors prov
2022-09-13
Vart hittar jag mina kollegors prov?
Prova på / testa kunskapsmatrisen
2022-09-13
Kan man få tillgång till Kunskapsmatrisen under en prova på-period?
Kollegor att verifiera som administratör
2022-09-13
Hur vet jag som skoladministratör att jag har kollegor att verifiera?
Lägga till flera elever
2022-09-12
Hur lägger jag till fler elever i min klass? 
Lägga till elever
2022-09-09
Hur lägger jag till elever i en klass?
Byta kurs på matematikprov
2021-10-07
Hur kan jag byta kurs på ett matematikprov för gymnasiet?
Radera ett prov som har en bedömning på sig
2021-09-12
Hur kan jag radera ett prov som har en bedömning på sig?
Arkivera klass / Ta tillbaka klass från arkivet
2021-04-02
Hur arkiverar man en klass? Varför har min klass arkiverats? Går det att återaktivera en klass från arkivet?
Klasser elever borta
2021-02-08
Hjälp! Jag ser inte klasserna eller eleverna. Det är tomt på sidan
Eleven ser inte alla sina ämnen / kurser
2020-11-25
Varför kan eleven inte se alla sina ämnen/kurser?
Klassid, provid och elevid.
2020-10-19
Hur hittar jag classid, testid och studentid?
Elev kan inte se prov och resultat
2020-09-24
Jag har en elev som ej kan se matrisen från ett rättat prov. När jag är inloggad som lärare och klickar på hennes ”öga” så ser det ut som det ska för mig. När eleven klickar på ”Mina prov & uppgifter” prov och uppgifter så är det tomt där.
Direktinloggning med SSO
2020-08-27
Vilka alternativ finns för Single-sign-on på KM? Går det att skapa direktlänkar så att lärare kommer till inloggade läget med hjälp av SSO?
Se elevaktivitet och vilka uppgifter som syns för eleverna i Öva själv
2020-08-05
Går det att se vilka uppgifter som en elev har arbetat med i Öva själv? Går det att se och styra vilka uppgifter som kommer att dyka upp för eleverna i övningsläget?
Hjälpa elev med specifik uppgift
2020-06-02
Vilket är enklaste sättet att hitta en uppgift som en elev behöver hjälp med? Enklast är uppgifts-ID, men eleven kan även stjärnmarkera uppgiften.
Elev kan inte starta digitalt prov
2020-05-19
Jag har en elev som inte kan starta sitt digitala prov på Kunskapsmatrisen. Vad kan det bero på?
Chat under prov på Kunskapsmatrisen
2020-05-13
Hur gör jag för att kunna chatta med eleverna under ett prov? Kan jag få notiser när jag får chat-meddelanden?
Elevsvar saknas helt
2020-05-13
En elev säger sig ha genomfört provet. Jag kan inte hitta texten. Elevens svar verkar försvunna.
Prov visas på engelska
2020-05-08
Några av mina elever får menyval, formelsamling och Geogegbra på engelska när de genomför digitala prov.
Fel vid sparning av uppgift
2020-05-07
Jag får ett fel när jag försöker spara en uppgift på Kunskapsmatrisen: Av säkerhetsskäl loggar vi och tillåter inte externt innehåll (t ex externa bilder). Använd vår lägga-till-bild-funktion istället.
Elev kan inte logga in på KM
2020-05-06
Jag har en elev som har inloggningsproblem på KM. Han får ett meddelande att det inte finns något elevkonto med denna kombination av e-post och lösenord.
Dela prov för övervakning
2020-05-05
Hur kan jag dela prov med en annan lärare så att kollegan får tillgång till exempelvis övervakning och rättning av provet?
Återuppta ett prov
2020-05-04
Kan elever återuppta sina prov på KM? Hur gör man för att en elev som råkat lämna in provet ska kunna fortsätta?
Radera lösning på Kunskapsmatrisen
2020-04-28
Hur gör jag om jag vill ta bort lösningar från uppgifter på Kunskapsmatrisen?
Provet verkar redigerat efter provtillfälle - missingBoxarr
2020-04-23
När jag ska rätta prov får jag upp ett felmeddelande om att provet verkar redigerat efter provtillfälle - missingboxarr.
Offline-läge vid provskrivning på Kunskapsmatrisen
2020-04-17
Vad händer om en elev tappar uppkopplingen när hon skriver ett prov på Kunskapsmatrisen? Kan eleven lämna in provet?
Hur ändrar man ordning på frågorna i ett prov på Kunskapsmatrisen
2020-04-09
När jag skapa ett prov (oberoende om med hjälp av provbanken eller med egna frågor), hur gör jag för att ändra ordningen av frågorna? Jag har testat ett prov som jag har just skapat och gillar inte den ordning som frågorna står i. Alltså jag vill inte att t.ex. två av frågorna står tillsammans men att den ena ska stå lite längre ned i provet.
Övervakningsvyn fastnar på Läser in elever
2020-04-08
Jag får inte upp några elever i min övervakningsvy inne på ett prov på Kunskapsmatrisen. Det står bara Läser in elever...
Slå ihop två prov
2020-04-07
Jag skulle vilka sammanfoga två sparade prov till ett. Går det att lägga ihop flera prov på KM?
Använda samma prov i flera klasser på Kunskapsmatrisen
2020-04-07
Hur gör jag om jag vill använda samma prov i flera klasser på Kunskapsmatrisen?
Matematik automaträttning
2020-02-04
Om jag vill ge svar i en automaträttad fråga att C=20 och a=3 ska jag välja flexibel svarsalternativ?
Problem poäng
2020-01-03
Jag har problem när jag ska rätta i kunskapsmatrisen. Det går inte att spara min rättning, det enda som händer när jag trycker på spara är att allt grönklickat försvinner.