Kunskapsmatrisen
Forum
Support
2021-10-07 19:08

Byta kurs på ett prov på Kunskapsmatrisen

Jag har ett gammalt prov i ma1c som jag vill återanvända till en ny ma1c-klass, som läser kursen enligt nya ämnesplanen. Hur gör jag för att ändra kurs på provet så att jag kan spara provet som ett ma1c-prov, enligt nya kursplanen?

2021-04-02 12:44

Ta tillbaka klass från arkivet

Varför har min klass arkiverats? Går det att ta tillbaka en klass från arkivet?
2021-03-31 12:07

Provstatistik

Går det att få ut statistik från flera prov? Går det att exportera provstatistik till exempelvis excel eller csv?
2021-02-08 13:02

Kommer inte åt klasser eller elever

Hjälp! Jag ser inte klasserna eller eleverna. Det är tomt på sidan
2021-01-15 09:09

Hur kan jag radera ett prov som har en bedömning på sig?

2020-11-25 11:52

Hur växlar en elev kurs i kunskapsmatrisen

Eleven kan inte byta mellan sina klasser / kurser på kunskapsmatrisen. Vad beror det på?

2020-10-19 07:44

Klassid, provid och elevid

Hur hittar jag classid, testid och studentid?

2020-09-24 10:18

Elev kan inte se prov och resultat

Jag har en elev som ej kan se matrisen från ett rättat prov. När jag är inloggad som lärare och klickar på hennes ”öga” så ser det ut som det ska för mig. När eleven klickar på ”Mina prov & uppgifter” prov och uppgifter så är det tomt där.

2020-08-27 15:50

Direktinloggning med SSO

Vilka alternativ finns för Single-sign-on på Kunskapsmatrisen? Går det att skapa direktlänkar så att lärare kommer till inloggade läget med hjälp av SSO?

2020-08-05 09:10

Se vilka uppgifter som dyker upp i elevernas övningsmatriser

Går det att se vilka uppgifter som en elev har arbetat med i sin kunskapsmatris? Går det att se och styra vilka uppgifter som kommer att dyka upp för eleverna i kunskapsmatrisen?

2020-06-02 13:53

Hjälpa elev med specifik uppgift

Vilket är enklaste sättet att hitta en uppgift som en elev behöver hjälp med? Kan man använda bokmärke eller uppgiftsid?

2020-05-19 14:25

Elev kan inte starta digitalt prov

Jag har en elev som inte kan starta sitt digitala prov på Kunskapsmatrisen. Vad kan det bero på?

2020-05-19 06:14

Provinställningar på Kunskapsmatrisen

Var hittar jag inställningar för att publicera ett prov till eleverna, rikta ett prov till en delmängd av klassen, ändra färggränser i förmågematriserna, ställa in vad eleverna ska ha tillgång till på digitala prov etc?

2020-05-13 10:29

Chat under prov på Kunskapsmatrisen

Hur gör jag för att kunna chatta med eleverna under ett prov? Kan jag få notiser när jag får chat-meddelanden?

2020-05-13 08:17

Elevsvar saknas helt

En elev säger sig ha genomfört provet. Jag kan inte hitta texten. Elevens svar verkar försvunna.

2020-05-11 11:34

Olika versioner av uppgifter i ett prov

För att undvika fusk vill jag ha olika versioner av uppgifter och efterfrågar en funktion där jag enkelt kan skapa en annan version av provet med lite andra siffror och svar. I nuläget behöver jag skapa nya versioner av uppgifterna, ändra siffror, spara och söka fram dem i provskaparverktyget vilket innebär mycket merarbete.

2020-05-11 11:21

Skoladministratör på Kunskapsmatrisen

Hur fungerar det med adminroller på Kunskapsmatrisen? Hur utses administratörer?

2020-05-08 08:03

Ändra språk på digitala prov på Kunskapsmatrisen

Några av mina elever får menyval, formelsamling och Geogegbra på engelska när de genomför digitala prov.

2020-05-07 11:48

Externt innehåll i uppgiftskaparverktyget

Jag får ett fel när jag försöker spara en uppgift på Kunskapsmatrisen: Av säkerhetsskäl loggar vi och tillåter inte externt innehåll (t ex externa bilder). Använd vår lägga-till-bild-funktion istället.

Image

2020-05-06 08:59

Elev kan inte logga in på Kunskapsmatrisen

Jag har en elev som har inloggningsproblem på Kunskapsmatrisen. Han får ett meddelande att det inte finns något elevkonto med denna kombination av epost och lösenord.

2020-05-06 08:00

Svarsrutor på Kunskapsmatrisen-prov

Jag vill att mina elever ska redovisa sina svar i fritext men de får inte upp några textrutor. Vilka alternativ finns för att redovisning av uppgiftssvar i svarsytor?

2020-05-06 07:24

Inställningar som styr visning av t ex bedömningsanvisningar för prov i Kunskapsmatrisen?

Vilka inställningar styr vad eleverna ska se när jag publicerar ett prov? Vad är skillnaden mellan att publicera ett prov och öppna för digitalt genomförande?

2020-05-05 14:06

Delning av prov på Kunskapsmatrisen

Hur kan jag dela prov med en annan lärare så att kollegan får tillgång till exempelvis övervakning och rättning av provet?

2020-05-04 12:03

Återuppta ett prov på Kunskapsmatrisen

Hur fungerar det med att återuppta prov på Kunskapsmatrisen? Hur gör man för att en elev som råkat lämna in provet ska kunna fortsätta?

2020-04-28 18:36

Radera lösning på Kunskapsmatrisen

Hur gör jag om jag vill ta bort lösningar från uppgifter på Kunskapsmatrisen?

2020-04-23 14:23

Provet verkar redigerat efter provtillfälle - Missingboxarr

När jag ska rätta prov får jag upp ett felmeddelande om att provet verkar redigerat efter provtillfälle - missingboxarr.

Image

2020-04-17 07:07

Offline-läge vid provskrivning på Kunskapsmatrisen

Vad händer om en elev tappar uppkopplingen när hon skriver ett prov på Kunskapsmatrisen? Kan eleven lämna in provet?

2020-04-16 13:09

Jag har problem att hitta egna uppgifter på Kunskapsmatrisen

Jag har skapat egna uppgifter på Kunskapsmatrisen men kan inte hitta dem i provskaparverktyget. Hur gör jag?

2020-04-16 07:46

Hörförståelse på Kunskapsmatrisen-prov

Var hittar jag ljudfiler till hörförståelse-prov på Kunskapsmatrisen och hur fungerar det när eleverna genomför provet? Kan jag lägga in egna ljudfiler i prov och uppgifter?

2020-04-09 06:43

Hur ändrar man ordning på frågorna i ett prov på Kunskapsmatrisen?

När jag skapa ett prov (oberoende om med hjälp av provbanken eller med egna frågor), hur gör jag för att ändra ordningen av frågorna?

Jag har testat ett prov som jag har just skapat och gillar inte den ordning som frågorna står i. Alltså jag vill inte att t.ex. två av frågorna står tillsammans men att den ena ska stå lite längre ned i provet.

2020-04-08 12:26

Övervakningsvyn fastnar på Läser in elever...

Jag får inte upp några elever i min övervakningsvy inne på ett prov på Kunskapsmatrisen. Det står bara Läser in elever...

2020-04-08 12:14

Övervakningsvyn är blank

När jag klickar på Övervaka inne på ett prov så ser jag inga elever utan övervakningsvyn är helt vit.

2020-04-07 09:14

Slå ihop två prov

Jag skulle vilja sammanfoga två sparade prov till ett. Går det att lägga ihop flera prov på Kunskapsmatrisen?

2020-04-07 08:17

Använda samma prov i flera klasser på Kunskapsmatrisen

Hur gör jag om jag vill använda samma prov i flera klasser på Kunskapsmatrisen?

2020-04-07 08:06

Hitta egna uppgifter

Jag har skapat en uppgift i uppgiftsskaparverktyget på Kunskapsmatrisen. Hur hittar jag uppgifter som jag själv skapat?

2020-03-27 12:34

Lägga till kurs

Kan ni lägga till matte år 4-6 i  min användare. Vi håller på att lära oss er programvara. Ser mycket bra ut.

2020-03-27 12:28

Ny lärare login

Hej, nu har jag skapat ett konto. Hur och när kan jag logga in? Hur får jag lösenord?

2020-03-27 12:19

Genomföra prov

Vi har försökt genomföra ett prov med riktiga elever, vi har försökt logga in själva som elever för att dubbelkolla Det går inte. Ingen lyckas Exam.net processar inte inloggningskoden som vi får på Kunskapsmatrisen.

2020-03-26 16:06

Tillgängliggöra fler kurser

Jag har endast tillgång till kemi 1 & 2 i kunskapsmatrisen och vill även ha tillgång till biologi 1 & 2 samt de naturkunskapskurser som finns.

2020-03-26 16:04

Hur hittar jag en uppgift jag skapat?

Jag har skapat min första uppgift och sparat den och fått ett ID. Nu skulle jag vilja ha med den på ett prov, men hittar den inte när jag söker.

2020-03-26 16:02

Tillgång till uppgifter

Jag håller på att börja använda kunskapsmatrisen mer  och vill använda den till tex digitala prov, men nu när jag skapar elevkonton och ger dem access vad ser de då? Jag vill ju inte att de har fri tillgång till alla uppgifter, kan jag välja att bara ge dem tillgång till specifika prov, diagnoser och uppgifter som jag väljer?

 

2020-02-14 12:16

Färgtema

Har ni ändrat färgtemat i matrisen?

2020-02-04 17:18

Matematik automaträttning

Om jag vill ge svar i en automaträttad fråga att C=20 och a=3 ska jag välja flexibel svarsalternativ?

2020-01-31 12:23

Behörighet

Hur ändrar vi vår behörighet i Kunskapsmatrisen? Tex om man förra året hade år 6 men nu 7-9, och tvärtom.

2020-01-31 12:21

Test med prov

Hej, jag funderar över ett prov jag gjort som heter "Vi provar". När eleven ska göra det får de upp proven men rutorna för svar är ej klickabara. Saknas någon inställning?

2020-01-31 12:18

Skapa konto, olika ämnen

Jag är nyfiken på er tjänst och skapade konto igår men saknar några av mina ämnen
Engelska 4-6
Bild 4-6
Svenska som andraspråk 4-6

Kan ni hjälpa mig att lägga till dessa till mitt konto?

Kommer det att finnas np-uppg även i eng?

2020-01-24 07:58

Licens kunskapsmatrisen

Finns det möjlighet till att få tillgång till kunskapsmatrisen om man studerar till gymnasielärare för ett arbete vi gör? Jag skulle gärna vilja prova en licens om det går, jag kan även betala.

2020-01-16 13:22

Lägga till lärare

Det har börjat en ny lärare hos oss, xxxx, som skulle behöva ett konto på kunskapsmatrisen kopplat till vår skola xxxx.

Ska han själv skapa ett konto eller kan ni hjälpa till med detta?

2020-01-16 11:38

Lägga till årskurser

Jag är registrerad lärare på Kunskapsmatrisen och har tillgång till grundskolan åk 4-6 men jag skulle även vilja ha tillgång till grundskolan åk 1-3 då det nu har tillkommit och jag även undervisar i år 1-3. Har försökt att hitta hur jag ska göra utan att lyckas.

2020-01-16 10:10

Tillgång för lärarstudent

Jag kommer att ha en lärarstudent 20/1 till 28/3 och skulle vilja att han får tillgång till mina klasser/elever.  Är det möjligt och hur gör man?

2020-01-16 10:07

Fler ämnen till min inloggning

Jag har precis kommit igång att använda kunskapsmatrisen. Jag är matematikutvecklare med inriktning digitalisering - så detta är verkligen något vi vill sprida vidare. Jag skulle önska att få fler ämnen till min inloggning om det är möjligt. Ma 4-6, Biologi 4-6 och 7-9.

2020-01-06 10:28

Flera kurser

Jag är lärare i Programmering. Är det något ni funderar på att lägga till i Kunskapsmatrisen? Eller nöjer ni er med det som en del av matematiken?

2020-01-03 09:06

Lägga till kurser

Jag försökte lägga till kurser på kunskapsmatrisen som jag undervisar i och fick bara in Psykologi. Finns det möjlighet att lägga till Ledarskap och organisation, samt Entreprenörskap till mitt konto? Hur gör jag i så fall det?

 

2020-01-03 09:00

Problem poäng

Jag har problem när jag ska rätta i kunskapsmatrisen. Det går inte att spara min rättning, det enda som händer när jag trycker på spara är att allt grönklickat försvinner.